info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Webwinkel kaky.nl

 

Artikel 1. Overeenkomst
 
1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen.
Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever is bevestigd, is een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de "internet winkelwagen". Nadat de bestelling is verzonden/geplaatst, wordt per e-mail aan het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres, een bevestigings bericht verzonden. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen en/of de producten leveren.
 1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, zodat de afnemer zich niet kan beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.
1.3  Zodra de koper de order heeft geplaatst en afgerond gaat de verkoper een betaalverplichting aan.   Dit vermelden we tevens in de laatste stap van order die geplaatst wordt.
 
Artikel 2. Afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke
 
2.1 De bestelde artikelen worden geleverd zoals ze in de op de website www.kaky.nl worden omschreven en aangeboden.
2.2 De op de website van KAKY.nl weergegeven kleuren zijn bij benadering en de weergave hiervan is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van het door u gebruikte beeldscherm en de grafische mogelijkheden van uw computer

 
Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen
 
3.1 Al onze prijzen zijn in euro's en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. 
3.3 Afgeprijsde artikelen worden door ons niet retour genomen.
3.4 Voor alle bestellingen zijn de op de dag van de opdrachtbevestiging geldende voorwaarden en prijzen van kracht. Wij behouden ons het recht voor voorwaarden en  prijzen te veranderen. Afnemers zijn echter bevoegd binnen 8 dagen na dagtekening van de kennisgeving van gewijzigde voorwaarden of prijzen, de opdracht voor de nog niet geleverde goederen te annuleren.
 
Artikel 4. Annulering
 
4.1 Bestelde artikelen kunnen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden. U dient een e-mail aan ons te zenden, waarin u aangeeft dat u uw bestelling wilt annuleren. 
 4.2 Als u uw bestelling reeds betaald heeft, maar het pakket nog niet verzonden is, wordt het betaalde bedrag aan u gerestitueerd minus 2 euro administratiekosten.

Artikel 5. Verzend- & verwerkingskosten 
  
5.1  Pakketten binnen Nederland worden door ons aangeboden aan de pakketdienst van PostNL. Bestellingen vanaf € 75,00 ( vijfenzeventig euro ) worden gratis verzonden.
5.2 Bij bestellingen onder de € 75,00 ( vijfenzeventig euro ) zal automatisch € 4,95 aan transportkosten en handelingskosten in rekening worden gebracht.
5.3 Overige landen kunnen een aanvraag doen via info@kaky.nl

Artikel 6. Betalen 

6.1 Betaling is mogelijk via vooruitbetaling per bank en dient binnen 8 dagen te worden voldaan. Bij de optie vooruitbetalen via overboeking moet u rekening houden met een levertijd die 2 dagen langer is. Daarnaast is er de mogelijkheid om via iDEAL te betalen. KAKY.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling is ontvangen.
6.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is KAKY.nl  gerechtigd  de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

 

Artikel 7. Levering/verzending
 
7.1 De standaard levertijd van de artikelen is direct na ontvangst van betaling 1 tot 5 (werk)dagen, mits wij door overmacht niet kunnen uitleveren.
7.2 Bestelt u een artikel dat niet op voorraad is, dan informeren wij u hierover. Hoewel wij altijd zo snel mogelijk verzenden kunnen wij in geen geval voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de levertijd aansprakelijk worden gesteld.
7.3 KAKY.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door PostNL.
7.4 KAKY.nl streeft er naar om alle betaalde bestellingen op werkdagen direct uit te leveren. KAKY.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden als deze door omstandigheden niet direct kan uitleveren.

 

       
Artikel 8. Risico gedurende transport
 
8.1 KAKY.nl besteedt veel aandacht aan de verpakking van uw bestelling. Bij verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport door PostNL zal KAKY.nl samen met u naar een passende oplossing zoeken,

 

 
Artikel 9. Overmacht
 
9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van KAKY.nl kan worden gevraagd.
9.2 In geval van overmacht, waaronder nakoming van de overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding tegenover afnemer te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
Artikel 10. Vrijwaring
 
10.1 De tegenpartij dient KAKY.nl te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op de webwinkel tegenover derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door ons geleverde artikelen.

Artikel 11. Retourneren  

11.1"U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product(en) retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kaky.nl   Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. Voorwaarde is wel dat het artikel wederom is ontvangen door KAKY.nl. 
11.2 Wij behouden het recht niets te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. Uw product zal worden teruggezonden. 
11.3 KAKY.nl restitueert in geen geval  de kosten voor verzend- en verpakking van het retour gestuurde artikel. 

11.6 Goederen en/of specials die worden besteld en/of geproduceerd speciaal in opdracht van de koper kunnen niet worden geruild.   uitleg:  onder goederen en specials die in opdracht van de klant worden besteld en/of geproduceerd bedoelen we alle items die niet op onze webshop staan en speciaal in opdracht van de klant worden besteld.  Tevens geld dit ook voor items die in opdracht van de klant worden geproduceerd. Wanneer dit van toepassing is zal dit duidelijk vermeld staan bij het desbetreffende artikel. 
 
Artikel 12. Gegevens koper
 
12.1 De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website.
 
 
Artikel 13. Privacyverklaring
 
13.1 KAKY.nl garandeert dat de gegevens van de koper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. KAKY.nl zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen. Daarnaast kan uw e-mailadres gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten, zoals de nieuwsbrief, tenzij u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.  

13.2    Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van KAKY.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat KAKY.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.KAKY.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

13.3 Ons gebruik van verzamelde gegevensGebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KAKY.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

13.4 Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KAKY.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

13.5 Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van KAKY.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

13.6 Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

13.7 Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur- beoordelingen systeem, CCVshop-welke de software voor de webwinkel levert,  Snelstart- welke ons administratie software levert tbv wettelijke verplichting van verwerken facturen en aangiftes belastingen. Google-tbv van analyses van het gebruik van onze site.  Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

13.8 Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

13.9 Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

13.10 Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

13.11  Aanpassen/ inzien / uitschrijven gegevens 
Als u uw gegevens wilt inzien,  aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen,  dan kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

13.12 Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

13.13 Vragen en feedback - We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:  KAKY.nl   06-50811169  info@kaky.nl

 
Artikel 14. Schade/Gebreken/Garantie/Klachten

14.1 Mocht een artikel bij ontvangst schade of gebreken vertonen, dan zullen wij altijd naar een passende oplossing zoeken. Maar ook als een product eerder kapot gaat binnen het garantietermijn, kunt u contact met ons opnemen. Om de schade zo goed mogelijk te beoordelen vragen wij u in alle gevallen om fotomateriaal van het beschadigde artikel en vragen uw volledige medewerking. U hoort zo spoedig mogelijk of de schade binnen de garantie valt en of wij u een passende oplossing kunnen bieden. Als u geen medewerking wilt verlenen kunnen wij u geen passende oplossing bieden.
14.2 Op alle producten van KAKY.nl zit de wettelijke garantie van 6 maanden, tenzij anders vermeldt op de website bij het artikel of op de verpakking.
14.3 Alleen gegronde klachten binnen het garantietermijn worden in behandeling genomen.
14.4 Als het gaat om schade bij ontvangst of er is een verkeerd artikel verstuurd zal KAKY.nl er voor zorgen dat het pakket op een afgesproken dag bij u wordt afgehaald. Als dit niet mogelijk is kan het pakket afgegeven worden bij een postNL servicepunt, wij zullen de kosten voor deze verzending aan u vergoeden.
14.5 De factuur dient als garantiebewijs en dient bewaard te worden tot de garantieperiode verstreken is.
14.6 Mocht u een klacht hebben over een geleverd product of over onze service dan vernemen we dit graag per mail naar info@kaky.nl  of via het contactformulier.
We nemen ( indien mogelijk ) dezelfde werkdag nog contact met u op om de klacht op te lossen.
U en wij hebben uw klacht dan zwart op wit en er kan dan geen onduidelijkheid ontstaan over de klacht. Per telefoon is het achteraf moeilijk na te gaan wat er is gemeld of afgesproken.
KAKY.nl heeft alle intentie om klanten tevreden te stellen en zullen er onze uiterste best voor doen om het samen met de klant op te lossen.
Mocht de klant en KAKY.nl er niet uit komen dan kan er contact worden opgenomen met het keurmerk waarbij KAKY.nl is aangesloten. Het is mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.   info@webwinkelkeur.nl
Leidt dit niet tot een oplossing; het is vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie.
Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."Artikel 15. foto's en teksten

15.1 Het is niet toegestaan om foto's en teksten die op de webshop van kaky.nl staan over te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 16.  Gastenboek


16.1  We laten elke beoordeling van een klant staan. 

16.2.  Eventuele negatievere berichten laten we ook staan maar proberen hier wel even op te reageren.  Met excuses of wie weet een oplossing of aanvullende aanmerking.
16.3  We vragen uw naam even te vermelden zodat we na kunnen gaan of de reactie wel echt van een klant komt.   Bij twijfel zullen we op het bericht even reageren en dit dan tevens vermelden.
16.4  We betalen niet voor geponsorderde of positieve berichten.

16.5  Uw bericht verwijderen ?  neem even contact op per mail zodat we kunnen verifieren of u de plaatser bent van het bericht.   

 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door KAKY.nl worden aangepast.

 

 

©2022 kaky.nl

 

Deze website gebruikt cookies om het aantal bezoekers te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies